Ви потрапили на Блог вчителя англійської мови Чілій Володимира Анатолійовича

Методична робота

Навчальні програми для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням іноземних мо

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2015-2016 навчальному році у середній школі. Cкачати рекомендації>>>

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів  Скачати>>>


 Соціально-педагогічні умови соціалізації учнів у процесі вивчення іноземної мови. У статті звертається увага на обласну науково-методичну проблему "Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи, розкривається поняття "соціалізація" та умови ефективної соціалізації учнів у процесі вивчення іноземної мови.
 Інноваційні технології та форми роботи на уроках іноземної мови у старших класах. Розвиток системи освіти в Україні і її вихід на європейський рівень не можливі без підвищеної уваги до викладання іноземних мов, володіння однією з них є неодмінним приорітетом інтеграції України в європейське світове товариство. Національна Доктрина розвитку освіти в Україні наголошує на важливості опанування іноземної мови як засобу  комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і умінь.

Використання сучасних методів роботи на уроках англійської мови. Сучасне суспільство висуває нові  вимоги до викладання та вивчення  іноземних мов у школі. Значною мі­рою збільшилася їх освітня та само­освітня функція, професійна значу­щість на ринку праці в цілому,  що посилило мотивацію вивчення мов міжнародного спілкування, відпо­відно зросли й потреби у вивченні іноземних мов.

 Про перехід до європейських стандартів освіти. У статті проаналізовано переваги переходу до європейських стандартів освіти. Звернено увагу на проблеми, пов’язані з переходом до Європейських стандартів освіти. Враховано досвід роботи в університеті під час впровадження кредитно-модульної системи. Модернізація вищої освіти в Україні здійснюється відповідно до положень Лісабонської угоди, яку наша країна підписала й ратифікувала, Берлінського Комюніке та принципів Болонського процесу

 

Немає коментарів:

Дописати коментар